Tag: Experience​ Marketing

Experience​ Marketing​- Nike สร้าง​ Exclusive​ Content​ ให้เหมือนได้เทรนกับโค้ชซุปเปอร์สตาร์

Experiential marketing คือ กลยุทธ์ในการเชื่อมสัมพันธ์กับผู้บริโภค ผ่านการสร้างประสบการณ์จากแบรนด์​ ไม่ว่าจะเป็นการใช้​product sampling การใช้​ immersive experience

อ่านต่อ