Tag: Dubai Cares

Dubai Cares ยิ่งให้ยิ่งได้รับ

จะทำอย่างไรให้คนหันมาบริจาคเงินให้กับเด็กด้อยโอกาสในแอฟริกาเพิมขึ้น อยากให้คุณลองดูคลิปข้างล่างก่อนจะเนื้อหาต่อจากนี้ Dubai Cares มูลนิธิการกุศลที่ต้องการระดมเงินบริจาคจากคนบนออนไลน์ ให้บริจาคเพิ่มขึ้น แต่จะทำอย่าไงถึงจะทำให้คนสนใจหันมาบริจาค Dubai Cares ใช้ความรู้สึกในการได้รับ

อ่านต่อ