Tag: dress

เมื่อ Benetton จับเอาความงามของแต่ละเชื้อชาติมาผสานกับ AI

เมื่อ Benetton ให้ผู้หญิงทุกคนได้ขึ้นปกเป็นนางแบบ เพราะทุกวันนี้ผู้หญิงหรือประชากรในหนึ่งประเทศหรือหนึ่งเมืองนั้น มีความหลากหลายกว่ายุคสมัยไหนๆที่เคยมีมา ไม่ว่าจะผิวขาว ดำ เหลือง น้ำตาล หรือเชื้อชาติ

อ่านต่อ