Tag: Documentary

Terms and Conditions May Apply สารคดีที่จะทำให้คุณเห็นค่าของ Data มากขึ้น

วันนี้ผมนำสารคดีที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ Data แบบที่ใกล้ตัวมากๆ มาแบ่งปันกัน สารคดีนี้มีชื่อว่า Terms and Conditions May Apply

อ่านต่อ