Tag: DAAT

ภาษี e-service กับการคาดการณ์เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลที่แท้จริง

เคยสงสัยมั้ยครับว่า รายได้ของ Facebook, Google, Tiktok, Twitter, LINE ที่ได้จากไทยในแต่ละปี คือเท่าไหร่? พวกเราคนทำงานเอเจนซีก็สงสัย

อ่านต่อ