Tag: Customer 360

Customer 360 คืออะไร ต่างจาก Single Customer View อย่างไร?

Customer 360 คืออะไรและต่างจาก Single Customer View อย่างไร? บทความนี้จะพานักการตลาดยุคดาต้า 5.0 มารู้จักกับสิ่งนี้ที่จะเป็นจุดเริ่มต้องของการนำไปสู่การตลาดแบบรู้ใจ

อ่านต่อ