Tag: Corruption

The Corruption Detector แอพแสกนความโปร่งใสของนักการเมือง

นี่น่าจะเป็นแอพที่นักการเมืองน่าจะเกลียดที่สุดในโลก เพราะแค่โหลดลงมือถือแล้วเปิดกล้องสแกนหน้า เพียงเท่านี้ทุกข่าวฉาวที่เคยมี ไม่ว่าจะเคยคอรัปชั่นอะไรไว้ หรือโกงกินโกหกอะไรในอดีตที่ผ่านมา ประวัติที่ดีงามทั้งหลายจะผุดขึ้นมาราวดอกเห็ดเลย The Corruption Detector คือแอพที่ว่า

อ่านต่อ