Tag: Convincing Strategy

Convert Click Strategy กับ 7 เทคนิคเปลี่ยนคนดูให้กลายเป็นลูกค้า P.1

มีใครที่กำลังประสบปัญหาได้ Traffic เข้ามาแล้วไม่ Convert มาเป็น Conversion หรือการซื้อสินค้าสักทีมั้ยครับ ทั้ง ๆ ที่แบรนด์ของเราอุตส่าลงทุนซื้อ

อ่านต่อ