Tag: Company Isolation

SC Asset ร่วมฝ่าวิกฤต ตั้งศูนย์พักคอย Company Isolation รองรับบุคลากรกลุ่มสีเขียว

จนถึงตอนนี้ภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศเราก็ยังมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง ทำให้ประสบปัญหาการรอเตียงจากจำนวนเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ทาง SC Asset ก็เลยได้จัดตั้ง “SC Care Center”

อ่านต่อ