Tag: Centauro

Centauro ปรับตัวเพื่อสู้กับยุคช้อปปิ้งออนไลน์

Centauro เป็นแบรนด์ร้านขายชุดเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ในประเทศบราซิล จะทำยังไงให้ตัวเองแตกต่างจากคู่แข่งทั้งร้านค้าด้วยกัน และเวปช้อปราคาถูกบนออนไลน์ ก็เลยต้องนิยามตัวเองใหม่ ปรับ Positioning จากร้านขายสินค้ากีฬา ให้กลายเป็นร้านที่จะทำให้คุณเก่งกีฬามากขึ้น นี่คือการ

อ่านต่อ