Tag: CardX

CardX ประกาศขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งในตลาด บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล

จากแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ เมื่อปลายปี 2564 หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักคือ การส่ง CardX (คาร์ดเอกซ์) ออกมาจากธุรกิจธนาคาร เพื่อนำการให้บริการ บัตรเครดิต

อ่านต่อ