Tag: Car Owner

Distinctiveness Strategy เมื่อ Ford เอาจุดขายเก่ามาเล่าให้ใหม่ จนใครๆก็ว้าว

Distinctiveness Strategy หรือกลยุทธ์การขายของเก่ายังไงให้ใหม่ ในเมื่อสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในมืออาจเป็นเรื่องที่ใครๆก็มีกันมานานแล้ว เหมือนรถยนต์ Ford EcoSport ที่เพิ่งมีระบบ anti-skid หรือป้องกันการลื่นไถลของรถ

อ่านต่อ