Tag: Break

Breakvertising มิติใหม่ของการโฆษณาจาก Royco

Breakvertising เปลี่ยนการหยุด Pause ให้กลายเป็น Purchase Royco ผู้ผลิตเครื่องดื่มเสริมชงร้อนให้กินระหว่างช่วงพักระหว่างวัน อยากจะเข้าถึงช่วงเวลาพักของคนให้มากขึ้น เลยปิ๊งไอเดียที่ว่าช่วงเวลา Pause

อ่านต่อ