Tag: Baseball

เปลี่ยนทีมบ๊วยให้ปังด้วย Big Data จากภาพยนต์เรื่อง Moneyball

ภาพยนต์เรื่อง Moneyball เป็นหนึ่งในภาพยนต์ที่นักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจที่สนใจเรื่อง Big Data หรือ Data Science ต้องดูให้ได้ เพราะภาพยนต์เรื่องนี้ฉายภาพให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแบบเดิมๆ

อ่านต่อ