Tag: Barter

Barter Media แลกของกับ Influencer ใครได้ ใครเสีย?

ที่ผ่านมา Influencer Marketing เป็นอะไรที่หลายๆ แบรนด์ก็ฝันใฝ่มาโดยตลอด ยิ่งแบรนด์ใหญ่ Budget มาก ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเสียเงินมากกับค่าอินฟลู ซึ่งการใช้อินฟลูช่วยโปรโมตก็มีหลากหลาย Industry ตั้งแต่รถยนต์ ไฟฟ้า ไปยันของกิน เครื่องสำอางค์ บางแบรนด์จ่ายเงินเต็มเพื่อขอเข้าถึงฐาน Followers ของอินฟลูนั้นๆ

อ่านต่อ