Tag: AXA

AXA ใช้ของรอบตัวกระตุ้นให้คนเห็นความสำคัญของประกันสุขภาพ จน Traffic เพิ่มขึ้น 30%

เมื่อคนส่วนใหญ่คิดว่าประกันสุขภาพไม่สำคัญ ลองมาดูกลยุทธ์และไอเดียดีๆจาก AXA เยอรมัน ที่ใช้ของรอบตัวมากระตุ้นให้เห็นความสำคัญจนได้ กับแคมเปญที่ชื่อว่า AXA – The Most

อ่านต่อ