Tag: Augmented Reality

Social Media Trends 2022 – คาดคะเนเทรนด์โซเชียล

เดือนกันยายนใกล้จะหมดไปอีกแล้ว พวกเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ Q4 ของปี 2021 ที่เพลินเชื่อเลยว่าหลายๆ แบรนด์หรือบริษัทต้องเริ่มมีการวางแพลน นัดประชุม ดูสรุปผลปี 2021

อ่านต่อ

Research พบการใช้ AR ในการ Shopping โตขึ้น ในอีก 5 ปีข้างหน้า

เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปี 2021 ที่ผ่านมา Research ล่าสุดของกลุ่ม Publicis Media และบริษัทโซเชียลมีเดียชื่อดังสีเหลืองหรือ Snapchat อย่าง Alter Agents พบว่า Augmented Reality หรือ AR ในการ Shopping โตขึ้น พร้อมๆ กับการที่คนเริ่ม Engage กับแบรนด์ผ่านการใช้ AR มากขึ้นด้วย ซึ่งในผลสำรวจยังพบอีกด้วยว่าการใช้งาน AR จะโตขึ้นอีก ในอีก 5 ปีข้างหน้า ในฐานะเครื่องมือในการช่วยให้ Shopping Experience ของคนดีขึ้นค่ะ

อ่านต่อ