Tag: asda

Asda เปลี่ยนสโลแกน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าสายชอป

ห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ต ในตอนนี้ก็ต้องเร่งทำการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกมาชอปที่ห้างของเรา โดยแต่ละห้างส่วนใหญ่ที่ปลื้มสังเกต มักจะเน้นเรื่องราคาที่ถูก ประหยัด เหมือนๆ กันไปหมด แต่ Asda

อ่านต่อ