Tag: App Trends 2020

App Trends 2020 – Report Performance ของแอปปี 2020

จนถึงปลายปีแล้ว ปัญหา COVID19 ก็ยังคงกระทบต่อธุรกิจหลากหลายเหมือนเดิม จากแต่ก่อนเวลาถึงสิ้นปี เราก็จะทำสรุปยอดขายหรือแบรนด์ไหนที่ทำได้ดีบ้างในปีที่ผ่านมา แต่ปี 2020 นี้ไม่เหมือนเดิม ขอแค่ธุรกิจยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคโควิดไปได้ก็พอแล้ว รวมไปถึงการพูดถึงในแง่ผลกระทบของวิกฤตโรคระบาดนี้ ว่าธุรกิจไหนโดนมากน้อยเพียงใด วันนี้เราจะมาดูในแง่ของธุรกิจ Application กันบ้าง ซึ่งเป็น Report สรุป App

อ่านต่อ