Tag: AIA

AIA แนะนำชาว Freelance ควรรู้เพื่อ วางแผนสุขภาพ และรับมือความไม่แน่นอนในอนาคต

AIA แนะนำชาว Freelance ควรรู้เพื่อ วางแผนสุขภาพ และรับมือความไม่แน่นอนในอนาคต สวัสดีค่ะ ชาว Marketer ทุกท่าน สำหรับในบทความนี้ได้นำเอาทางเลือกในการดูแลความมั่นคงในด้านสุขภาพ สำหรับคนทำงาน Freelance และกลุ่มเจ้าของกิจการมาฝากกันค่ะ อย่างที่เรา

อ่านต่อ