Tag: ไขมันอุดตัน

ทุกครั้งที่ใส่บาตร แน่ใจนะว่าคุณไม่ได้ทำบาปโดยไม่รู้ตัว แคมเปญดีๆจาก Ogilvy Thailand

ในฐานะชาวพุทธคนหนึ่ง ทุกครั้งที่ใส่บาตรเราเคยใส่ใจก่อนมั้ยว่าเรากำลังใส่โรคให้พระสงฆ์ท่านหรือไม่ เพราะคุณรู้มั้ยว่าพระจำนวนไม่น้อยกว่า 300,000 รูป กำลังเป็นทุกข์เพราะโรคร้ายอย่างเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรคอื่นๆอีกมากที่มาจากอาหารที่เราใส่บาตรอย่างไม่เคยใส่ใจ ทำให้แทนที่จะได้บุญอาจกำลังกลายเป็นได้บาปโดยไม่รู้ตัว

อ่านต่อ