Tag: เศรษฐกิจไทย

CPTPP คืออะไร? มีผลอย่างไรต่อการตลาดในระยะยาว

คิดว่าหลายคนคงเคยผ่านตากับคำว่า CPTPP มาบ้างแต่ แต่ตอนี้ CPTPP กลับมาเป็นกระแสติดเทรนด์กันอีกครั้งกับ #NoCPTPP #คัดค้านCPTPP หลังจากมีข่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP

อ่านต่อ