Tag: เซ็นทรัล

เซ็นทรัล งัดกลยุทธ์ Generative AI เปิดตัว C-Verse สร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักช็อป เป็นครั้งแรกของโลก! 

เซ็นทรัล งัดกลยุทธ์ Generative AI เปิดตัว C-Verse สร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักช็อป เป็นครั้งแรกของโลก!  ยุคดิจิตอล ใครเริ่มก่อน

อ่านต่อ