Tag: หุ้น Stark

Data Research Insights : สรุปกระแสดราม่า’หุ้น Stark’ ในมุมมองชาวเน็ตด้วย Social Listening

เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากเลยทีเดียวเกี่ยวกับ หุ้น Stark ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลมามากกว่า 50 ปี นอกจากธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล STARK ยังมีบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (ข้อมูลจาก SET)

อ่านต่อ