Tag: สำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เด็กตื่นไฟ อีกหนึ่งโครงการดีๆที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอยากให้ทุกคนตื่นตัว

เด็กตื่นไฟ เป็นโครงการที่ทำขึ้นเพื่อให้คนส่วนใหญ่รับรู้ถึงคุณค่าของไฟฟ้าที่เรามักใช้อย่างไม่เห็นค่ากันมากขึ้น ในวันที่เราใช้ไฟฟ้ากันอย่างสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บวกกับในวันที่เราเต็มไปด้วยอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้ามากมายรอบตัวเรา จนทำให้แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้เราจะไม่มีทางขาดพลังงานไฟฟ้า แต่ถ้าเรายังใช้ไฟฟ้าอย่างไม่เห็นค่ามากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็คงไม่มีดีต่อทุกคนในระยะยาวแน่ ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ต้องการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เลยได้สนับสนุนโครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน”

อ่านต่อ