Tag: วันเดอร์แมน ธอมสัน

วันเดอร์แมน ธอมสัน ถอดรหัสแรงบันดาลใจผ่านการ Research แบรนด์ทั่วโลก

ผลการ Research แบรนด์ทั่วโลก พิสูจน์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างแรงบันดาลใจกับการเติบโตของแบรนด์ Android, Google และ Samsung รั้งหัวขบวน 100 อันดับแบรนด์ที่มีพลังบันดาลใจสูงสุดของประเทศไทย วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย เผยแพร่รายงาน “Inspiring Growth” ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยแรกในบริบทที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริโภคกับการเติบโตของแบรนด์ โดยผลการศึกษาเผยให้เห็นถึงเหตุผลว่า “ทำไมแบรนด์จึงต้องสร้างแรงบันดาลใจ”  และชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่า “แรงบันดาลใจช่วยขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไร” พร้อมกับแนะแนวทางว่า “แบรนด์จะทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ” ให้กับลูกค้าของตน การศึกษานี้เป็นการติดตามวัดผลแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลกอย่างเข้มข้น โดยได้ผสานกระบวนการทำงานทั้งในรูปแบบงานวิจัยทางวิชาการ

อ่านต่อ