Tag: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ถอดรหัสข้อสงสัย โฆษณาเสียง ASMR ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคได้จริงหรือ?

การสื่อสารการตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากสภาพการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงในขณะนี้ จึงทำให้นักการตลาดจะต้องมีการนำกลยุทธ์ที่จะต้องทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ได้ง่าย ซึ่งการทำการตลาดให้กับแบรนด์ที่อยู่ในรูปแบบการทำสื่อโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ นับว่าเป็นกลยุทธ์หลักในการทำให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ อย่างไรก็ตาม ได้มีการค้นพบเทรนด์หนึ่งขึ้นมา เป็นที่น่าจับตามองในขณะนี้อย่างมาก นั่นคือเทรนด์การใช้เสียง

อ่านต่อ