Tag: นักรณรงค์

สรุปเทรนด์ 2019 ในด้าน Social and Culture

สรุปเทรนด์มาให้อ่านกันเพื่อเรียกน้ำย่อย ในหัวข้อของสังคมและวัฒนธรรมของโลกในปี 2019 นี้ Social and Culture ปรากฏการณ์ของสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญของปี 2019 TCDC

อ่านต่อ