Tag: ตัวแทนขาย

Mhao-Mhao จาก SCB 10X อีกหนึ่งช่องทางการขายด้วยตัวแทนสำหรับเจ้าของธุรกิจ

ช่องทางการขายคือหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจระดับ SME และแบรนด์ที่ไม่ได้มีร้าน Retail จำนวนมาก ยิ่งในสถานการณ์ COVID19 ที่ทุกอย่างกลับ Shift ไปอยู่บนออนไลน์

อ่านต่อ