Tag: ตักสุ่ม

Social Listening Tools ที่มี TikTok แล้วจ้า ถูกใจมาก – ลองใช้กับเทรนด์สุ่มตักกัน!

ในที่สุดสิ่งที่นักเรียนและผู้ใช้งาน Social Listening Tools เรียกร้องกันมาก็เกิดขึ้นแล้วค่ะ กับการดึง Social Data จากแพลตฟอร์ม TikTok

อ่านต่อ