Tag: ชานมไข่มุก

MK x Fire Tiger สำรวจความ Success จาก Data ว่าใครได้ฟรี PR บนโลกออนไลน์มากกว่ากัน

จากกระแสการ Collaboration กันระหว่างร้านสุกี้ MK กับ Fire Tiger ชานมไข่มุกเสือพ่นไฟที่กำลังมา การตลาดวันละตอนเลยเกิดความสงสัยว่า แคมเปญ

อ่านต่อ