Tag: คอร์สเรียนออนไลน์

คอร์สเรียนออนไลน์ Data Visualization สอนด้วย Google Data Studio รุ่นที่ 3

กลับมาอีกครั้งกับดคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการทำ Data Visualization รุ่นที่ 2 โดยการตลาดวันละตอน เปลี่ยนข้อมูลตัวเลขหรือข้อความบน Excel ให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่าย เพื่อทำให้ง่ายต่อการ

อ่านต่อ