dentsu ALPHA 2024 พัฒนานักศึกษารุ่นใหม่ สู่นักการตลาดมืออาชีพ

dentsu ALPHA 2024 พัฒนานักศึกษารุ่นใหม่ สู่นักการตลาดมืออาชีพ

ในบทความนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับ dentsu ALPHA 2024 หรือโปรแกรมพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่ สู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพกัน โดยการร่วมมือกับทั้ง 12 มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันยุค Digital Economy ที่สื่อและการตลาดกำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะรู้จัก dentsu เอเจนซีชั้นนำระดับโลกเบอร์ 1 ของญี่ปุ่นกันดีอยู่แล้ว รวมถึงยังมีสำนักงานกว่า 190 แห่ง กระจายอยู่ใน 130 ประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ dentsu Thailand นี่เอง ที่ให้บริการลูกค้าแบบ Full-service agency

ผ่านการผสมผสานกลยุทธ์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ มาให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกแง่มุมของการสื่อสารการตลาด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนทั้งสำหรับลูกค้า พนักงาน และสังคม

ในยุคที่อุตสาหกรรมโฆษณาและสื่อกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจาก GWI พบว่า คนไทยใช้เวลาออนไลน์นานมากติดอันดับ 10 ของโลก หรือเฉลี่ยวันละ 7 ชั่วโมง 58 นาที และยังติดอันดับ 1 ของโลกในการซื้อของออนไลน์อีกด้วย

ซึ่งพฤติกรรมที่น่าสนใจคือ คนไทยใช้ QR Code และดูคอนเทนต์ทีวีผ่าน Streaming กันมากขึ้นเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และความท้าทายในการทำโฆษณาแบบเดิม

ทั้งในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังเผยว่าจำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2566 ทะลุถึง 85,300 ราย เติบโตจากปี 2565 คิดเป็น 12% เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งเป็นยอดการจัดตั้งธุรกิจสูงสุดในรอบ 10 ปี (2557 – 2566)

ซึ่งข้อมูลนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทย และความสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามกันไปเลยนั่นก็คือ บุคคลากรที่จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดและดิจิทัล เพื่อให้พร้อมและมีความสามารถในการปรับตัวในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นได้นั่นเอง

นอกจากนี้เรื่องของความยั่งยืน ก็เป็นประเด็นสำคัญในยุคปัจจุบันเช่นเดียวกันค่ะ เพราะไม่ใช่แค่ทำธุรกิจ แต่คนรุ่นใหม่ต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดต่าง ๆ ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ควรจะเป็นไปในเชิงบวกด้วย

เชื่อมโยงระหว่างการทำงานในอุตสาหกรรมและวิชาการความรู้

ดังนั้นอะไรหลาย ๆ อย่างที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาขึ้นในปัจจุบันนี้ ก็แน่นอนว่านับเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สายงานการตลาด เพราะจำเป็นต้องมีทักษะที่หลากหลาย รู้เท่าทันสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างสรรค์งานให้ออกมามีประสิทธิภาพ 

ด้วยประสบการณ์ของ dentsu ที่มุ่งมั่นใน Transformative Creativity หรือกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อปลดล็อกการเติบโตให้กับลูกค้า สร้างความแตกต่างและโดดเด่น โดยการรวมความสามารถของเครือข่าย Agency เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผลกระทบในด้านที่ดีทั้งต่อผู้คน ธุรกิจ และสังคม หลังจากที่ dentsu ได้เผยวิสัยทัศน์แบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ “Innovating to Impact” ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก็ช่วยให้ dentsu เป็นพันธมิตรและการเปลี่ยนแปลงที่ Full-service สำหรับลูกค้า

มากไปกว่านั้นจากการเปิดเผยรายงาน Quali-pack ล่าสุดโดย RECMA นั้น dentsu ได้รับการประเมินให้เป็นเครือข่ายที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย และนับเป็นปีที่ 9 ที่สามารถคงตำแหน่งผู้นำนี้ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในด้านการเติบโตของธุรกิจ บุคลากร และบริการที่ครบถ้วนหลากหลาย รวมถึงฐานลูกค้าที่มั่นคง

ทุกคนก็คงจะเห็นกันแล้วว่าผลงานของ dentsu ที่ได้กล่าวมา จะสามารถให้ประโยชน์ให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ได้ ในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างการทำงานในอุตสาหกรรมและในมุมวิชาการความรู้นั่นเอง ซึ่งโครงการ dentsu ALPHA 2024: Innovating to IMPACT ที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันต่อจากนี้ จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจยังไงบ้าง ตามมาอ่านกันต่อค่ะ

สู่โปรแกรม dentsu ALPHA 2024: Innovating to IMPACT

ดังนั้น dentsu จึงเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จโครงการ “dentsu ALPHA 2024: Innovating to IMPACT” หรือโปรแกรมพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่สู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ปีที่ 2 ในความร่วมมือกับ 12 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทย เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำสำหรับการบริหารภาวะผู้นำ การทำงานในยุคดิจิทัล และ Marketing 5.0

โดยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ผ่านการจุดประกายความรู้และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ รวมถึงผู้บริหารของ dentsu ให้กับเหล่านักศึกษากว่า 70 คน ที่เป็นสุดยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีศักยภาพสูง เพื่อแนะนำแนวทางก้าวสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ Brand Management นั่นเอง

สัมผัสประสบการณ์จริงกว่า 1 เดือน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

โดยโครงการเน้นการพัฒนา Young Leader รุ่นใหม่ ให้มีทักษะในการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมดิจิทัลกับความยั่งยืน เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์แคมเปญที่ไม่ใช่แค่ตอบสนองความต้องการของตลาด แต่ยังใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบที่เป็นเชิงบวกต่อสังคมอีกด้วย

ทั้งยังสร้างโอกาสและเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการตลาดและสื่อดิจิทัลร่วมกัน เป็นการเตรียมพร้อมให้กับคลื่นลูกใหม่ที่จะเข้ามาต่อยอดความสำเร็จของอุตสาหกรรมวงการสื่อและโฆษณาของประเทศไทย ผ่านการสัมผัสประสบการณ์จริงกว่า 1 เดือน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ค่ะ

  • เวิร์คช็อปเชิงลึก: เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดยุคดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
  • กิจกรรมกลุ่ม: ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอผ่านสถานการณ์จำลอง
  • Mentorship: เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักการตลาดมืออาชีพ
  • Networking: สร้างโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและเพื่อนร่วมรุ่น

เริ่มจากวันแรก Symposium Day : วันจุดประกายไฟฝันด้านอาชีพการตลาด ผ่านมุมมองจาก Experts ในวงการเอเจนซี่และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคที่เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาท

ต่อมาเป็นช่วง Bootcamp Day : นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญจาก dentsu พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด การใช้ Creativity การเลือกใช้สื่ออย่างชาญฉลาด และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้ได้แคมเปญที่ประสบความสำเร็จ

และวันสุดท้าย Pitching Day : วันท้าทายความสามารถด้วยการทำเคสจริงจากแบรนด์ชั้นนำ และนำเสนอไอเดียผ่านเลนส์ของเด็กยุคใหม่

dentsu ALPHA 2024 พัฒนานักศึกษารุ่นใหม่ สู่นักการตลาดมืออาชีพ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการดี ๆ ที่ทาง dentsu ได้มุ่งมั่นตั้งใจกับการพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่ ให้เติบโตไปเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ทั้งเชื่อมโยงระหว่างการทำงานในอุตสาหกรรมและวิชาการความรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และให้ทุกคนได้ลองสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยตัวเอง

เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้ เราจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดและดิจิทัล เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมและฝึกความสามารถ ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในตลาดที่มีแต่การแข่งขันสูงขึ้นทุกวันได้

หวังว่าบทความนี้จะช่วยสร้างไอเดียและเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วมาเจอกันใหม่ในบทความหน้า ฝากติดตามด้วยนะคะ และทุกคนสามารถติดตามบทความด้านการตลาดเพิ่มเติมได้จากเพจการตลาดวันละตอนที่ เว็บไซต์  Facebook  Instagram  Twitter Youtube ได้เลยค่า

Fern Panassaya

เฟิร์น Marketing Content Creator แห่งการตลาดวันละตอน รักแมวอ้วนและหมาโกลเด้น ตั้งใจสร้างสรรค์ทุกผลงาน ฝากเป็นกำลังใจและติดตามคอนเทนต์ใหม่ ๆ ต่อจากนี้ด้วยค่ะ <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#การตลาดวันละโพล ผมอยากฟังปัญหาคุณ

ตอนนี้ธุรกิจคุณมีปัญหาอะไร ?