หมวดหมู่: Energy

นวัตกรรม Bio-Bean น้ำมันไบโอดีเซลใหม่จากกากกาแฟ

นวัตกรรม Bio Bean น้ำมันไบโอดีเซลใหม่จากกากเมล็ดกาแฟ สำหรับผมแล้วมันว๊าวมากๆเลยครับ เพราะกากเมล็ดกาแฟ ถูกทิ้งเป็นขยะจำนวนมากในแต่ละวัน ถ้าสามารนำมาทำใ

การขาย พลังงาน แลกเงิน เมื่อผู้ใช้สามารถขายพลังงานคืนให้กับผู้ผลิตได้

การขาย วันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการขายในบทบาทผู้ซื้อ ซื้อ ผู้ขาย ขาย เสมอไป เพราะวันนี้ ผู้ซื้อก็สามารถขายพลังงานให้กับผู้ผลืตได้เช่นกัน เมื่อตั้งแต่วัน