Pringles ให้คุณทายรสชาติออกใหม่ชิงเงินรางวัล กว่า 10,000 ดอลล่า

Pringles ให้คุณทายรสชาติออกใหม่ชิงเงินรางวัล กว่า 10,000 ดอลล่า

ปรากฏว่ากลายเป็นที่สนใจของคนมากมายที่ไปลองซื้อหามากินแล้วร่วมกิจกรรมส่งคำทายเข้าไป

strategy คือเล่นกับ psychology ความสงสัยใคร่รู้ของคนเราจนกลายเป็นแคมเปญที่ได้ผลลัพธ์ทั้งกิจกรรมและยอดขายไปพร้อมกัน

สิ่งสำคัญที่เห็นจากแคมเปญนี้คือ Product Advertising ใช้แพคเกจจิ้งและสินค้าให้เป็นประโยชน์ในการโฆษณา ไม่ใช่มัวแต่ทำโฆษณาเพื่อให้คนซื้อสินค้า

เห็นแบบนี้แล้วก็อยากกิน อยากทายดูว่าตกลง “มันรสอะไร”

ติดตามเรื่องราวการตลาดวันละตอน สดใหม่ทุกวันได้ที่ : https://www.everydaymarketing.co/

Nattapon Muangtum

Nattapon Muangtum

เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน / อาจารย์พิเศษวิชา Data-Driven Communication / ผู้เขียนหนังสือการตลาดแบบรู้ใจ Personalized Marketing, การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า Data-Driven Marketing และ Data Thinking / เป็นที่ปรึกษาด้าน Marketing และ Data-Driven ให้กับบริษัทบางแห่งและหน่วยงานบางแห่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *