Research จาก Adobe ที่เผยว่าทำอย่างไร ให้คนอยากมาทำงานกับเรามากขึ้น

Research จาก Adobe ที่เผยว่าทำอย่างไร ให้คนอยากมาทำงานกับเรามากขึ้น
Research adobe

วันนี้เอาข้อมูล Research จาก Adobe ว่าด้วยคนทำงานในปัจจุบันต้องการอะไร คิดยังไง และรู้สึกยังไง เผื่อว่าใครที่กำลังจะจับกลุ่มคนทำงานในเมืองอยู่ จะได้เห็นภาพที่กว้างขึ้น และบริษัททั้งหลายจะได้รู้ว่าควรจะปรับตัวยังไงให้คนเก่งๆอยากมาทำงานกับเรามากขึ้น

Research adobe

เช่น เป้าหมายหลักที่เลือกบริษัทไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องการทำเพื่อสังคมมากขึ้น

Research adobe

คนส่วนใหญ่แม้จะถูกหวยจนไม่ต้องทำงานแล้วก็ยังอยากจะทำงานของตัวเองต่อไป เพียงแต่อาจจะลดชั่วโมงการทำงานลงบ้าง หรือเปลี่ยนไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำจริงๆมากขึ้น

Research adobe

คนส่วนใหญ่เลือกยังอยู่ในเมืองใหญ่เพราะโอกาสในการหางานที่ดีมากกว่าที่อื่น ถ้าองค์กรไหนสามารถตอบโจทย์เรื่องการทำงานที่ไหนก็ได้ น่าจะได้เปรียบองค์กรคู่แข่งอีกมาก

Research adobe

คนส่วนใหญ่อยากลองใช้ AI ในการช่วยทำงานตัวเองมากขึ้น กลับไม่ได้กลัว AI มาแย่งงานเท่าที่ได้ยินกันมากเกินไปกันทุกวันนี้

Research adobe

ลองดูจากภาพกันนะครับ เผื่อจะช่วยจุดประกายในความคิดคุณได้

Research adobe
Research adobe

ติดตามเรื่องราวการตลาดที่น่าสนใจได้ที่ https://www.everydaymarketing.co

Nattapon Muangtum

Nattapon Muangtum

เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน / อาจารย์พิเศษวิชา Data-Driven Communication / ผู้เขียนหนังสือการตลาดแบบรู้ใจ Personalized Marketing, การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า Data-Driven Marketing และ Data Thinking / เป็นที่ปรึกษาด้าน Marketing และ Data-Driven ให้กับบริษัทบางแห่งและหน่วยงานบางแห่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.