วิเคราะห์ Insight ทำไมการประกวดนางงาม ถึงอยู่คู่กับคนไทยมานาน  

วิเคราะห์ Insight ทำไมการประกวดนางงาม ถึงอยู่คู่กับคนไทยมานาน  

วิเคราะห์ Insight ทำไมการประกวด นางงาม ถึงอยู่คู่กับคนไทยมานาน  

หลายปีมานี้ การประกวดนางงามเป็นหนึ่งใน Entertainment ที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ เพราะในยุคนี้การคัดเลือกนางงามหนึ่งคนเข้าสู่การแข่งขันบนเวทีระดับโลก ความสวยไม่ใช่ทั้งหมดของการแข่งขันอีกต่อไป

เห็นได้จากการสำรวจการค้นหาของคนไทยใน Google Trend พบว่าในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการจัดประกวด การค้นหาเกี่ยวกับนางงามในประเทศไทยมีมากเป็นพิเศษ โดยแทบจะไม่ถูกค้นหาเลยในช่วงเวลาอื่น ๆ  ซึ่งจุดที่น่าสนใจคือ “คีย์เวิร์ดนางงามถูกค้นหาจากคนทั่วประเทศแบบพร้อมเพรียงกันในช่วงเวลานั้น ๆ อีกด้วย”

นั่นหมายความว่า การประกวดนางงามมีผลต่อพฤติกรรมการค้นหา และความสนใจของคนในประเทศไทยทั้งประเทศ ในวันนี้ผมจึงจะมาวิเคราะห์ว่าเพราะอะไร การประกวดนางงามถึงสามรถทำให้คนทั้งประเทศให้ความสนใจได้

Insight นางงาม ยุคใหม่นอกจากสวยแล้ว “Mindset” ต้องดีด้วย

จากการพูดคุยกับผู้ที่มีความชื่นชอบเรื่องการประกวดนางงาม และคนที่แทบจะไม่เคยดูการประกวดนางงามเลย ทำให้ผมเจอจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ พวกเขาบอกว่านางงามสมัยนี้มีความสวย มีบุคลิกภาพ จุดยืนที่หลากหลาย มีความรู้ ความสามารถ และต้องมี “Mindset” ที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว แตกต่างจากนางงามสมัยก่อน ที่ต้องสวย หวาน เรียบร้อย 

ดังนั้น นอกจากการเป็นต้นแบบความสวยแล้ว นางงามจึงเป็นเสมือนกับหอประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราเห็นได้ว่า ในช่วงเวลานั้น ๆ ผู้หญิงมีบทบาทอะไรต่อสัมคมบ้าง จากการแสดงตัวตน ประวัติการศึกษา การทำงาน และมุมมองในด้านต่าง ๆ ของพวกเขา ผ่านการสร้าง Storytelling ที่ถูกร้อยเรียงขึ้นมา ให้นางงามคนนนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น

เมื่อเวทีประกวดกลายเป็น Inspire & influence Business

ความสวยไม่ใช่ทั้งหมดของการเป็นนางงาม และนางงามที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องสวยแบบพิมพ์นิยมเสมอไป พร้อมกับการปรับตัวของเวทีนางงามเข้าหาผู้บริโภคมากขึ้น เช่น การคัดเลือกตัวแทนในจังหวัดต่าง ๆ จึงทำให้ธุรกิจเวทีประกวดความงามมีความน่าสนใจมากขึ้น

การกระจ่ายเวทีไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทำเราเห็นผู้หญิงที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย ความคิด ทัศนคติ และที่มาที่ไปของนางงามคนนั้น ๆ จนเกิดการหล่อหลอม “Beuaty Standart” ที่มีความหลากหลายมากขึ้นทำให้ธุรกิจนี้สามารถจับผู้บริโภคได้หลายกลุ่ม จากการสร้างแรงบัลดาจใจผ่านเรื่องราวความสำเร็จ ประวัติการทำงาน การเรียน หรือ Story ที่น่าสนใจของนางงามนั่นเอง

“ถ้านางงามที่ฉันชอบใช้อะไร ของแพงแค่ไหนฉันก็อยากซื้อ” ผู้ที่ชื่นชอบการดูนางงามที่ผมพูดคุยด้วยกล่าว

เมื่อนางงามบนเวทีการประกวดต่าง ๆ เป็นเสมือน Inspiration ในการพัฒนาตัวเอง ทั้งในด้านบุคลิกภาพ การแต่งตัว หน้าที่การงาน การศึกษา และความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ให้กับพวกเขา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ที่เวทีประกวดนางงามจะสามารถ influence แฟนคลับนางงามให้เกิดการซื้อ การสนับสนุนนางงามของพวกเขา จนทำเงินได้มหาสารจากนางงามคนนั้น 

นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาอยากเติมเต็มความฝัน ความสุข จากการได้สัมผัสประสบการณ์เช่นเดียวกับนางงามที่พวกเขาชื่นชอบ เช่น จึงเห็นเหตุผลที่ผมบอกว่า ส่วนหนึ่งของการที่ทำให้ธุรกิจนางงามประสบความสำเร็จเกิดจากการที่ตัวนางงามเป็นแรงบัลดาลใจ จนทำให้คนหลาย ๆ คนเกิดพฤติกรรมบางอย่างทั้งต่อตนเอง สินค้าที่นางงามนำเสนอ และสิ่งอื่น ๆ นั่นเอง

Insight สังคมเปลี่ยน บริบทของ นางงาม ก็ต้องเปลี่ยน

ผมไม่แปลกใจเลย ว่าทำไมกระประกวดนางงามถึงอยู่คู่กับสังคมไทยได้แบบกลมกลืน นั่นเป็นเพราะ Mindset ของนางงาม เป็นหนึ่งในปัจจัยของการแข่งขัน เมื่อบริบทของสังคม ไม่ว่าจะการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแลดล้อมเปลี่ยนไป การอัพเดตความรู้รอบตัวใหม่ ๆ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตัวนางงาม และกองประกวดต้องทำการบ้านอยู่เสมอ

นั่นเป็นเพราะว่า คำถามและคำตอบที่เกิดขึ้น ทั้งในรอบของการคัดเลือก และตัดสินส่วนใหญ่ เป็นคำถามที่นางงามจะต้องแสดงทัศนคติ และความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเราสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่า คำตอบของนางงามที่ได้รับการยอมรับ และทำให้นางงามคนนั้นประสบความสำเร็จ ต้องเป็นการพูด หรือตอบคำถามที่มี Power เพียงพอที่จะทำให้สังคมฉุดคิดบางอย่าง 

โดยผู้ที่ชื่นชอบการดูนางงามบอกกับผมว่า การเป็นแฟนคลับนางงาม ต่างจากการติดตามศิลปินตรงที่ ทุก ๆ ปีจะมีนางงามที่มีความโดนเด่นที่แตกต่างกัน ดังงนั้นความคิด ทัศนคติของพวกเขาจึงเปลี่ยนไปในทุก ๆ ปี 

“การดูนางงามจึงทำให้พวกเขา เข้าใจโลกที่กว้างขึ้น และอยากจะออกไปสำรวจโลกกว้างมากขึ้น”

Beauty Queen Business Insight

บทสรุป เพราะอะไร คนไทยจึงให้ความสนใจนางงามมากขึ้น

นางงามกับชุมชน

การประกวดนางงามเชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้น จากการทีมีเวทีการประกวดเกิดขึ้นอยู่ทุกจังหวัด จึงทำให้เกิดการโปรโมท ทั้งด้านการท่องเที่ยว สินค้าของชุมชน และชื่อเสียงของจังหวัด ทำให้คนภายนอกเห็นความสวยงาม และคุณค่าของชุมชนนั้น ๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นอีกด้วย

การทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับชุมชน จึงเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญ ที่ทำให้คนที่อาจจะไม่เข้าใจในธุรกิจของเรา มองเห็นคุณค่า และสนับสนุนธุรกิจของเรามากขึ้นนั้นเอง

นางงามกับอุตสาหกรรมแฟชั่น

สิ่งที่คนเฝ้ารอมาที่สุดในการประกวดนางงาม คือเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็ม ของนางงาม ทั้งในวันประกวด ออกงาน หรือวันธรรมดา ที่ต้องดูสวยเป๊ะอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เราเห็นได้ว่าการประกวดนางงามเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ทำให้อุตสหกรรมแฟชั่นของไทยคึกคักขึ้นมาก ๆ 

เห็นได้จากแบรนด์เสื้อผ้าคนไทยใหม่ ๆ ที่ได้รับความนิยม จากทั้งคนไทยและต่างชาติหลายแบรนด์ ที่โด่งดังขึ้นจากการทำชุดให้นางงาม ซึ่งจุดสำคัญที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากงาน Design คือการนำส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม บุคลิกภาพของนางงาม มา Grooming ตาม Story ของนางงามคนนั้นนั่นเอง 

หรือเรียกง่าย ๆ เสื้อผ้าหน้าผมทำให้นางงามมีจุดยืนที่ชัดเจนขึ้น และเมื่อจุดยืนของนางงามชัดเจนขึ้น ก็ทำให้ความเป็นแบรนด์แข็งแกร่งขึ้น สำหรับอุตสาหรรมแฟชั่นการ Grooming จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงความสวยงาม อารมณ์ ความรู้สึกมากขึ้นนั่เอง

วิเคราะห์ Insight ทำไมการประกวดนางงาม ถึงอยู่คู่กับคนไทยมานาน  

นางงามกับทัศติของสังคม

ถ้าความสวยคือใบเบิกทาง ทัศนคติก็เป็นเสมือนกับถนนสู่ความสำเร็จของนางงาม เพราะทุกวันนี้การประกวดนางงาม คือการมองหาผู้หญิงที่มีความสามารถในการ Call to Action ให้คนในสังคม ฉุดคิดบางอย่าง ทั้งจากคำพูด การตอบคำถาม และจุดยืนของนางงามคนนนั้น ๆ 

เราจึงเห็นได้ว่า ในช่วงเวลาของการประกวดนางงาม คำถามที่ใช้ในการประกวด คำตอบของนางงาม และธีมของการประกวด จะสอดคล้องกับบริบททางสังคมอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้นางงามอยู่คู่กับสังคมไทยได้อย่างกลมกลืน

นางงามคือเหตุผลของการพัฒนาตัวเอง

มีแฟนคลับนางงามไม่น้อย ที่มองนางงามที่ชื้นชอบ เป็นต้นแบบของการพัฒนาตัวเอง เพราะทุกวันนี้นางงามที่มีความโดดเด่น นอกจากความสวยแล้ว การมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพที่มีความหลากหลาย หน้าที่การงาน และการศึกษาที่ดี จะส่งเสริมให้พวกเขาดูน่าสนใจมากขึ้น จนเป็นเสมือนกับต้นแบบในการพัฒนาตัวเอง แบบเป็นรูปธรรม

ด้วยปัจจัยนี้จึงทำให้แฟนนางงามมองเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาตัวเองแบบรอบด้านจนประสบความสำเร็จ ดังนั้น การเป็น Inspiration ในการพัฒนาตนเองจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของเวทีนางงามนั่นเอง

“Sofe Power” เพราะความสวยที่มีคุณค่า คือความสวยที่ทรงพลัง

Soft Power คือ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด และทัศนคติที่คนทั่วโลกมีต่อประเทศ ด้วยการสัญลักษณ์ บุคคฃ หรือสื่อต่าง ๆ เป็นช่องทาง โดยไม่มีการบีบบังคับเกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรราทั้งหมด เกิดขึ้นจากความสุข การรู้สึกยอมรับ ที่เกิดจากใจของคนเหล่านั้นเองนั่นเอง

ดังนั้นการมีจุดยืนที่ชัด มีทัศนคติที่ดี มีพลังในการพูด และการมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นของนางงาม จึงเป็นเสมือนกับ Soft Power ที่สามารถทำให้ทั่วโลก มีพฤติดกรรม และทัศนคติที่ดีขึ้นกับคนไทยได้ เช่น คนไทยเป็นคนน่ารัก ยิ้มสวย ใจดี ซึ่งส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศณญ๗กิจด้านการท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศอีกด้วย

เราถอดบทเรียนอะไรจากธรุกิจนางงามได้บ้าง (บทสรุป)

อุดมการณ์คือแรงสำคัญในการขับเคลื่อน

เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่า เวทีนางงามที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่มีอุดมการที่ชัดเจน เช่น ความยั่งยืน รณรงค์เรื่องคุณค่าของผู้หญิง หรือการคืนประโยชน์สู่ชุมชน ต่อเนื่องมากเป็น 10 – 20 ปี 

นอกเหนือจากธุรกิจด้านความสวยความงาม ผู้คนจากทั่วโลกที่มีอุดมการณ์เช่นเดียวกัน และธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ของพวกเขา จึงให้ความสนใจ และพร้อมจะลงทุนสนับสนุนการประกวดเวทีนั้น ๆ ดังนั้น การที่แบรนด์มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน และยึดมั้นอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์เกิดความยั่งยืนนั่นเอง

การ Grooming คือส่วนสำคัญของการสร้าง Brand Purpose

สิ่งที่ทำให้อุดมการณ์ของเวทีการประกวดนางงามมีความชัดเจน ไม่ใช่การทำ Content นำเสนออุดมการณ์ของพวกเขา แต่เป็นการ Grooming ตัวนางงาม ให้กลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพ ความคิด ทัศนคติที่ตอบโจทย์อุดมการณ์ของเวที

ดังนั้น ตัวนางงามจึงเป็นเสมือนกับ Virtual ที่ทำให้จุดมุ่งหมายของแบรนด์ หรือ Brand Purpose สามารถมองเห็นได้แบบเป็นรูปธรรม จนกลายเป็นหนึ่งใน role model ที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคมาก ๆ

เมื่ออุดมการณ์แรงกล้า อยู่บนสื่อไหนก็สามารถสร้างยอดขายได้

จากการพูดคุยกับผู้ที่ชอบดูนางงาม พวกเขาเลือกที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับตัวนางงาม ผ่าเพจที่นำเสนอเรื่องราวของนางงามโดยเฉพาะ Social Media ของนางงาม การขายสินค้าของเวทีการประกวดผ่านทาง Tiktok Live หรือแม้กระทั้งในปี 2020 ที่การประกวดนางงาม ถูกเผยแพร่ผ่านทาง Merket Place Live ผู้คนยินดีที่จะโหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อเข้าชมการประกวด และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกวดก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าด้วย

@maimongchangongmak

วีนาไลฟ์ขายของวันนี้ม่วนมากกก จอยสุด สะบัดไปเลยไม่ต้องแคร์!!🤣 #MissUniverse #นางงาม #missuniversethailand #mut2023 #missuniversethailand2023 #วีนา #cronwนี้ของวีนา

♬ เสียงต้นฉบับ – ไม่มงจะงงมาก officially – ออยไสย👑✨

นั้นแสดงให้เห็นว่า สื่อที่มีความสำคัญที่สุดของการประกวดนางงาม คือตัวนางงามไม่ใช่ Social หรือสื่อชนิดอื่น ๆ เพราะไม่ว่าตัวนางงามไปอยู่ที่ไหน เหล่าแฟนคลับก็พร้อมที่จะตามไปให้กำลังใจอยู่เสมอ และอุดหนุนสินค้าของพวกเขาอยู่เสมอ

จากการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ ทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่า การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างอุดมการณ์ ร่วมกันระหว่างแบรนด์ และชุมชน เป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับแบรนด์ของคุณ ทั้งในมุมมองของภาพลักษณ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้

แต่การสร้างอุดมการณ์ของคุณ จะไม่ประสบความสำเร็จเลย ถ้าคุณไม่มีผู้ที่มีหน้าที่ในการสื่อสาร ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของพรีเซนเตอร์ โครงการต่าง ๆ หรือแม้กระทั้งสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นมาด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับอุดามการณ์ของคุณ เช่นเดียวกันกับนางงาม ที่เป็นเสมือกับผู้นำพาอุดมการณ์ของเวที ไปถ่ายทอดสูดผู้บริโภค จนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับผู้บริโภค

และขอบอกเลยครับ ว่าเมื่อไรก็ตามที่แบรนด์ของคุณ สามารถเข้าไปอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างกลมกลืน คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ

อ่านบทความต่อ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยได้ที่

วีระชน แจ่มจันทร์

นักวางแผนการตลาด (Strategic Planner) / ผู้ดูแลเนื้อหาเพื่อการตลาด (Content Marketing) / นักเขียนบทความทางการตลาดและสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *