Day: June 11, 2024

สรุป Creativity Driven Data การตลาดแบบฉลาดเก็บดาต้า จากงาน CTC2024

ก็จบกันไปแล้วกับงาน CTC2024 มีใครรอสรุป Session Creativity Driven Data การตลาดแบบฉลาดเก็บดาต้า ของคุณหนุ่ย ณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน อยู่บ้างยกมือขึ้น! ในบทความนี้ผู้เขียนจะพาคุณผู้อ่านไปเก็บตกประเด็นใน Session

อ่านต่อ